Smetanova výtvarná Litomyšl

 

Galerie Kubík

Cyklus výstav vizuálního umění Smetanova výtvarná Litomyšl již po desáté nejen doplňuje nabídku pro návštěvníky Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, ale láká k letní návštěvě města další milovníky umění. Koncept projektu, do něhož vstupují různí pořadatelé a svobodně, různorodě a přesto společně zaplňují jednotlivé „sály“ galerie jménem Litomyšl, je sám o sobě ojedinělý. Počet zapojených subjektů a souběžně pořádaných výstav v malém desetitisícovém městě je však bezpochyby unikátem. Původně pouhá doprovodná akce si tak postupně vydobyla vlastní renomé a stala se kulturním počinem, obohacujícím českou výtvarnou sezónu.  

Smetanovu výtvarnou Litomyšl za podpory Bohemian Heritage Fund. Pardubického kraje a Města Litomyšl pořádá Smetanova Litomyšl, o. p. s., ve spolupráci s Atelierem Duke Bohemia, Českou inspirací, Fakultou restaurování Univerzity Pardubice, Galerií Miroslava Kubíka, Galerií Kroupa, městem Litomyšl, Městskou galerií Litomyšl, Městským muzeem Česká Třebová, Portmoneem - Museem Josefa Váchala, Regionálním muzeem v Litomyšli, Východočeskou galerií v Pardubicích, White Gallery v Osíku a s vystavujícími umělci. 

Již první ročník operního festivalu Smetanova Litomyšl, konaný v roce 1949, byl obohacen o souběžně probíhající výtvarnou výstavu. V sobotu 4. června 1949 odpoledne byla slavnostně zahájena výstava "Mistři českého umění 19. století". S nadsázkou tedy lze říci, že Smetanova výtvarná Litomyšl má tradici stejně dlouhou, jako festival hudební. I když však potom byly pořádány výstavy vizuálního umění téměř každoročně, o systematicky připravené akci lze ve skutečnosti hovořit až od počátku 21. století. V roce 2000 byly v zámeckém pivovaru vystaveny plastiky Arnolda Bartůňka a na Toulovcově náměstí fotografie Jana Šibíka, v roce 2001 vyzdobil sály pro pozvané hosty Jadran Šetlík, v roce 2002 tamtéž vystavoval své duchovně zaměřené práce Jiří Moták. V roce 2003 probíhala souběžně s festivalem výstava Bohdana Kopeckého, série nových obrazů tohoto autora, vytvořených v roce 2003 na Hawaii, byla vystavena v roce 2004.

Rok 2004 však byl pro vznik Smetanovy výtvarné Litomyšle zásadní, cyklus uspořádaných výstav již lze právem označit jako nultý ročník. V čerstvě vybudovaných sálech v bývalém zámeckém pivovaru podle architekta Josefa Pleskota byly vystaveny froasáže Ladislava Nováka, v Klášterních zahradách byla instalována slavná Židle Magdalény Jetelové, v sálech VIP byly umístěny velkoplošné fotografické akty Miloše Vojíře. Výtvarné výstavy zahájil ministr kultury Pavel Dostál a paní Meda Mládková, během krátké doby trvání výstav (jen po dobu hudebního festivalu) je navštívilo velké množství diváků a úspěch přivedl pořadatele k myšlence celou akci institucionalizovat, dát jí jméno a pevný řád.

Ročník 2005 se tedy již připravoval jako Smetanova výtvarná Litomyšl. U zrodu stál ředitel Východočeské galerie Pardubice Martin Dostál, náměstek hejtmana Pardubického kraje Miroslav Brýdl, ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Jan Pikna, ředitel Muzea Kampa Jiří Lammel, galerista Zdeněk Sklenář, ředitelka Městské galerie Litomyšl Helena Zemanová a ředitel Městské galerie Vysoké Mýto Pavel Chalupa. Od počátku bylo záměrem cyklus výstav pevně svázat s hudebním festivalem Smetanova Litomyšl, proto bylo Smetanovo jméno - zdánlivě poněkud nelogicky - použito i do názvu cyklu výtvarných výstav (samozřejmě by velmi pěkně znělo i Mařákova výtvarná Litomyšl podle jména dalšího slavného litomyšlského rodáka, vtipné by jistě bylo pojmenování Výtvaná Litomyšl Antonína Dvořáka, podle malíře, který v Litomyšli tvořil v 19. století). Hned první ročník nastartoval velmi významnými počiny: V prostorách Josefa Pleskota byla instalována díla Karla Malicha, výstava "Z českých luhů a hájů" uvedla stejně jako první výstava v roce 1949 české malířství 19. století, v nově otevřené Galerii Kubík na litomyšlském náměstí mohli návštěvníci zhlédnout exklusivní výstavu "Café de la gare - Cesty francouzské fotografie", v sálech VIP vystavovala americká malířka Catherine Cabaniss a ve II. patře zámku Jaroslav Horálek. V galerii Zdeněk Sklenář se pod názvem "Perly Orientu" skrývala díla autorů, pocházejících z východu Čech.

Druhý ročník v roce 2006 přinesl výstavy "Dostředivé okraje - Vizuální umění z Pardubického kraje" s obrazy slavných malířů, jejichž životní osudy jsou nějak spjaty s oblastí východních Čech, "Nálady a nokturna Jakuba Schikanedra", pod názvem "Skrytá tvář světa" byla vystavena dosud nezveřejněná portfolia světových fotografů, v prostorách Josefa Pleskota tentokrát vystavoval Jiří David a Jan Merta, Galerie Zdeněk Sklenář ve své litomyšlské pobočce vystavila vzácné "Klenoty českého umění".

Hlavní výstavou III. ročníku 2007 byla expozice "František Kupka - Člověk a země". Ve II. patře zámku byla instalována "Opona" Václava Boštíka, v Galerii Kubík obrazy krajináře Jana Honsy a fotografie dvojice kamarádů-fotografů Jiřího Tomana a Josefa Sudka, v Klášterních zahradách byl umístěn "Šik" Jasana Zoubka. Galerie Zdeněk Sklenář spojila díla vytvořená různými výtvarnými technikami v nejrůznějších obdobích pod sjednocující název "Ohňostroj krásy", návštěvnicky úspěšná byla i výstava obrázků a básniček Honzy Volfa.

Ročníku 2008 dominovala jedna z největších výstav Josefa Váchala vůbec, pod názvem "Mezi Bohem a Ďáblem" byly vystaveny jeho kresby, tisky i malby především ze sbírky Památníku národního písemnictví, ale i z galerií a od soukromých zapůjčitelů.
V Galerii Kubík byla výstava originálů známého francouzského kreslíře a karikaturisty Jeana Effela, v zámeckém pivovaru soubor fotografií ze zákulisí Smetanovy Litomyšle "Daniel Šperl - FOTO VIVO". Galerie Zdeněk Sklenář vystavila málo známá díla Václava Boštíka, Městská galerie Litomyšl připravila výstavu "Dobrodružství jedné sbírky", soubor ex-libris sběratele Svetozára Pantůčka. Součástí Smetanovy výtvarné Ltomyšle 2008 byla také putovní výstava po městech České inspirace Daniela Reyneka "Nové objevy fotografie".

Pátý ročník 2009 se zapsal do historie monumentálními sochami Aleše Veselého, které "zaplavily" litomyšlské veřejné prostory a vzbudily řadu protichůdných emocí. Zatímco pro odborníky se jednalo o jednu z událostí sezóny a teprve tento počin uvedl Smetanovu výtvarnou Litomyšl mezi uznávané projekty, pro část konzervativních litomyšlských starousedlíků se staly obří plenérové plastiky terčem kritiky a odporu. Každopádně byly po celou sezónu obklopeny turisty a málokterý se nenechal u některé z nich vyfotografovat. 

Hlavní výstavu ročníku 2010 připravilo Muzeum Kampa z děl Theodora Pištěka. Galerista Zdeněk Sklenář v návaznosti na probíhající světovou výstavu EXPO 2010 v Šanghaji a ke 100. výročí narození malíře Zdeňka Sklenáře připravil expozici Opičí král. Smetanova výtvarná Litomyšl se také přihlásila k oslavám 700 let Lucemburků na českém trůnu výstavou česko-lucemburské výtvarnice Ivy Mrázkové. Slavnostně zahájila činnost nová White Gallery Martina Jandy výstavou Bílých kreseb Stanislava Kolíbala.  

Zatímco v předchozích ročnících se Smetanova výtvarná Litomyšl pozvolna rozšiřovala, v roce 2011 nastal nárůst přímo skokový. Sedmý ročník totiž přinesl 16 výstav a instalací! Dominovala unikátní výstava uceleného a dosud nevystavovaného souboru kreseb Bohuslava Reynka, Zdeněk Sklenář přivezl do Litomyšle velmi známou Slzu naděje Federica Díaze a do své litomyšlské galerie si "jako dárek k 50. narozeninám" nainstaloval soubor nejnádhernějších děl českého umění XX. století, jíž vévodily Kupkovy Élévation IV. Krátkodobou výstavu obrazů mimořádné hodnoty pak vystřídala díla Andy Warhola. White Gallery představila geometrické studie Zdeňka Sýkory, v Galerii Kubík vystavil aktuální tvorbu Aleš Lamr, Galerie Kroupa uvedla výstavu obrazů Haushoferovy krajinářské školy. V Novém kostele Církve bratrské architekta Zdeňka Fránka byla uvedena hudebně-výtvarná performance na obrazy Milana Grygara. 

Rok 2012 byl prozatím rekordní: celkem 21 projektů od 14 vystavovatelů přitáhlo i dosud největší počet návštěvníků. Ročník se nesl ve znamení výročí narození nejvýznamnějšího litomyšlského výtvarného rodáka Julia Mařáka. Byly mu věnovány celkem tři výstavy: na zámku, v Městské galerii a v Galerii Kroupa. V Zámeckém pivovaru byly k vidění dva projekty k uctění památky Václava Havla - výstava fotografií Havlova dvorního fotografa Oldřicha Škáchy a slavné Voskové srdce, které vzniklo ze svíček zápálených na pietních místech po celé republice. V Městské galerii Česká spořitelna odhalila svou historickou sbírku obrazů ze své pobočky v Litomyšli, Zdeněk Sklenář uvedl ve své galerii výstavu ke 100. výročí narození Kamila Lhotáka, Galerie Miroslava Kubíka pak představila 10 zářivých fenoménu současného českého umění, White Gallery vystavila u příležitosti 100. výročí abstrakce slavný Kupkův cyklus Okolo bodu a o prázdninách pak kresby Adrieny Šimotové, své výroční výstavy otevřeli i tradiční partneři SVL - Fakulta restaurování UPce a Česká inspirace (fotografie Petera Župnika). Jedním z nejorigánelnějších počinů 8. ročníku se stal projekt Portmonea, který na svém dvorku a v přilehlém kozím chlívku realizoval výstavu s názvem CO (Camera obscura), na které názorným a moderním způsobem představil optický jev známý většině pouze z bájemi opředených historek o renesančních malířích. Součástí SVL byla i "první světová gps výstava", při které byly nedaleko Litomyšle vystaveny v plenéru obrazy prvorepublikového malíře Bohumila Knyttla v místech, odkud byly malovány, tedy na svých přesných zeměpisných souřadnicích.Náhodné obrázky

Odběr newsletterů